Rodo – polityka prywatności

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w centrumglos.pl.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Terapii i Mediacji „Głos” e-mail: marek.wojciechowski@emdr.wroclaw.pl

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Twoje dane zwykła (niewrażliwie). Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez Administratora w celu: zawarcia i wykonania umowy oraz wykonania obowiązków nałożonych przez przepisy prawa w związku z zawarciem umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, oraz w celach marketingowych dotyczących produktów . Podstawą prawną przetwarzania twoich danych jest:

Art. 6 ust. 1 lit. b (RODO) w celu zawarcia i wykonania umowy
Art. 6 ust. 1 lit. f (RODO) w celu prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora

3. Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, które mogą powstać w związku z zawartą umową pomiędzy Tobą a Administratorem, chyba że przepisy prawa określają dłuższy czas przez jakie powinny być przechowywane dane osobowe, wówczas Twoje dane będą przechowywane przez czas wskazany w przepisach., lub do momentu cofnięcia zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub wyrażenia przez Państwa żądania usunięcia Państwa danych osobowych a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

4. Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

– prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
– prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadku, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu,
– prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych tj. prawo do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

Możesz przesłać te dane do innemu administratorowi danych lub zażądać aby Administrator przesłał te dane do innego administratora, jednakże Administrator zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko do tych danych, które Administrator przetwarza na podstawie umowy z Tobą. Jeżeli chcesz skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem (dane kontaktowe podane w pkt 1)

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania przez Ciebie danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy z Administratorem.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Przysługuje ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z przepisami prawa.

Masz pytania?

Doradztwo psychologiczne, terapia EMDR i mediacja 605 158 536

Terapia mowy 792 955 266

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formularz kontaktowy.

Rzetelnie doradzimy i odpowiemy na wszelkie pytania.

Przejdź do formularza kontaktowego