Zespół

Oksana Fiedor – Wojciechowska

Jestem filologiem polskim, neurologopedą i oligofrenopedagogiem.
Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Problemami Neurologopedycznymi „Głos”, którego byłam założycielem i prezesem, prowadząc nauczania indywidualne dzieci niepełnosprawnych w różnym stopniu, w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach oraz w prywatnym gabinecie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
W swojej pracy zajmuję się diagnozą i terapią zaburzeń mowy o różnej etiologii – wadami artykulacyjnymi, jąkaniem, dysleksją oraz niesamoistnym opóźnionym rozwojem mowy na tle mózgowego porażenia dziecięcego, autyzmu, zespołu Downa i innych wad genetycznych. Dużo czasu poświęcam na naukę czytania i pisania dzieci niepełnosprawnych. Prowadzę również terapię osób dorosłych po wylewach i innych uszkodzeniach mózgu . Współpracuję z Dolnośląską Szkołą Wyższą oraz Uniwersytetem Wrocławskim, prowadząc wykłady i praktyki neurologopedyczne.
Podejmując się terapii, dopasowuję metody do potrzeb pacjentów. Pracuję zarówno technikami behawioralnymi, jak i niedyrektywnie.
Ważnym zagadnieniem w mojej pracy jest dążenie do samodzielności osób niepełnosprawnych, w dużym stopniu poprzez rozwijanie komunikacji, w tym również systemów alternatywnych.

 

 


Marek Wojciechowski

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą terapii EMDR i członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. W swojej pracy zajmuję się między innymi osobami doświadczającymi przemocy, po tragicznych wydarzeniach , mających problemy relacyjne, z depresją, lękami i fobiami oraz z niskim poczuciem własnej wartości . Pracuję zgodnie z Protokołem Terapii EMDR, wykorzystując przy tym nowoczesny sprzęt do stymulacji bilateralnej mózgu.
Jestem zarówno magistrem psychologii klinicznej Uniwersytetu SWPS, jak i magistrem europeistyki Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu.
Ukończyłem podyplomowe studia z zakresu Interwencji Kryzysowej i posiadam międzynarodowe certfikaty : Group Crisis Intervention UMBC Training Centers oraz Asisting Individuals in Crisis UMBC Training Centers.
Od dziesięciu lat prowadzę również mediacje w Polskim Centrum Mediacji. Jestem członkiem zarządu i założycielem oddziału dolnośląskiego Polskiego Centrum Mediacji, jednego z najstarszych stowarzyszeń mediacyjnych w Polsce. Posiadam certyfikaty PCM nr 412/MR/09/010 i 507/MC/06/2012, wpisany jestem na listę Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
Byłem założycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Problemami Neurologopedycznymi „Głos”, zajmującego się terapią osób niepełnosprawnych. Przez wiele lat pracowałem również jako manager w międzynarodowych korporacjach. Obecnie pracuję również w ośrodku dla uzależnionych na Sycylii
W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Psychologa.

 

 


Joanna Milczarska

Ukończyłam polonistykę ze specjalnością logopedyczną oraz neurologopedię kliniczną, jestem również oligofrenopedagogiem. Swoje 9-letnie doświadczenie zawodowe zdobywałam w różnych placówkach oświatowych i pomocowych. W przedszkolu „Wyspa Skarbów”, żłobku „Kolorowe Misie” oraz w Szkole Podstawowej nr 93 we Wrocławiu zajmowałam się diagnozą i indywidualną korekcją wad wymowy oraz opóźnionego rozwoju mowy u dzieci. W Stowarzyszeniu Osób z Problemami Neurologopedycznymi „Głos” prowadziłam nauczania indywidualne dzieci z niepełnosprawnościami w różnym stopniu. Jestem również logopedą w Szkole Specjalnej w Wierzbicach i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 we Wrocławiu – zajmuję się głównie terapią mowy oraz wprowadzaniem komunikacji alternatywnej wśród uczniów z trudnościami w porozumiewaniu się.

Doświadczenie w pracy z dorosłymi zdobywałam w Ośrodku Św. Jerzego we Wrocławiu, prowadząc terapię osób po udarach oraz z demencją oraz kilkuletnie indywidualne terapie usprawniające mowę u osób z uszkodzeniami mózgu.

W procesie terapii korzystam z różnych metod logopedycznych oraz wiedzy, którą zdobyłam na różnorakich kursach i szkoleniach, zwracam także szczególną uwagę na poziom motywacji pacjenta do podejmowanych działań terapeutycznych.

Masz pytania?

Doradztwo psychologiczne, terapia EMDR i mediacja 605 158 536

Terapia mowy 792 955 266

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formularz kontaktowy.

Rzetelnie doradzimy i odpowiemy na wszelkie pytania.

Przejdź do formularza kontaktowego