Mediator we Wrocławiu

Mediacje są od lat uznanym sposobem pozasądowego rozwiązywania sporów. Doświadczenia mediacyjne na całym świecie pokazały, że ten sposób rozwiązywania konfliktów jest nie tylko skuteczny, ale ekonomiczny i bardziej przyjazny dla stron konfliktu niż rozprawa sądowa.
Mediator, jako osoba bezstronna i neutralna, dba o przebieg mediacji, aby odbywała się zgodnie z zasadami dobrowolności, poufności, akceptowalności, szacunki i godności.

Mediacje realizuję według standardów Polskiego Centrum Mediacji, zgodnie z Kodeksem Etyki Mediatora .

 

Specjalizuję się w:

 

1. mediacjach cywilnych – prowadzonych między osobami fizycznym, pomiędzy osobami fizycznymi a podmiotami gospodarczymi, w zakresie sporów o zapłatę, podziału majątku, spadku oraz innych sprawach wnoszonych do Sądów Cywilnych
2. mediacjach rodzinnych – pomiędzy rodzicami w zakresie rozwodu, separacji, ustalania kontaktów z dziećmi, alimentacji i innych sprawach wnoszonych do Sądów Rodzinnych i Nieletnich
3. mediacjach gospodarczych – pomiędzy podmiotami gospodarczymi w zakresie wykonywania zobowiązań umownych, podziału spółek, nieuczciwej konkurencji, praw autorskich oraz innych wnoszonych do Sądów Gospodarczych
4. mediacjach z zakresu prawa pracy – pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w zakresie sporów o przywrócenia do pracy, odszkodowań i mobbingu
5. mediacjach społecznych – przy konfliktach między różnymi grupami społecznymi, np. sporach sąsiedzkich

Masz pytania?

Doradztwo psychologiczne, terapia EMDR i mediacja 605 158 536

Terapia mowy 792 955 266

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formularz kontaktowy.

Rzetelnie doradzimy i odpowiemy na wszelkie pytania.

Przejdź do formularza kontaktowego